Boğaz AğrısıTıptaki adı farenjit olan ve genelde bazı hastalıkların habercisi olarak kabul edilen boğaz ağrısının en sık nedenleri arasında boğaz enfeksiyonları yer alıyor.

Boğaz ağrılarının büyük çoğunluğunun nedeni virüstür ve genellikle bir hafta içinde kendi kendilerine geçerler. Bakteri enfeksiyonlarının yaklaşık yüzde 10’unda tıbbi bakıma gerek duyulabilmektedir.

Hangi hastalıklarda boğazımız ağrır?

Soğuk algınlığı; boğazda kaşıntı ve ağrının yanı sıra, hapşırma, gözlerde sulanma, öksürme, düşük ateş, burun tıkanıklığı, hafif vücut ağrıları veya şiddetli olmayan baş ağrılarına da neden olur.

Mononükleoz da, şiddetli boğaz ağrısına neden olan, çok daha uzun süren bir virüs hastalığıdır. Kızamık, su çiçeği ve krup hastalığı da dahil olmak üzere, diğer virüs hastalıkları da genellikle boğaz ağrısı ile meydana gelir. Boğaz ağrısı ile bağlantılı bakteri enfeksiyonları arasında bademcik iltihabı, difteri ve yaygın görülmeyen bir bakteri enfeksiyonu olan epiglotit de bulunmaktadır.

Boğaz ağrısının nedenleri

Çoğu boğaz ağrısının nedeni soğuk algınlığı ve gribe neden olan mikroplarla aynı olan virüsler olup; ancak bütün boğaz ağrılarının virüs ya da bakteri enfeksiyonlarından ileri gelmemektedir. Boğaz ağrısının pek çok yaygın nedeni de bulunmaktadır. Bu nedenler arasında alerjiler, odalardaki havanın kuruluğu, kirlilik ve diğer tahriş ediciler, kas zorlanması, asit (gastro-özefagiyal reflü), HIV enfeksiyonu ve tümörler bulunmaktadır.

Risk faktörleri nelerdir?

-Yaş
-Sigara kullanmak veya dumanına maruz kalmak
-Alerjiler
-Kimyasal tahriş edicilere maruz kalma
-Kronik ya da sık görülen sinüs enfeksiyonları
-Kapalı yerlerde yaşama veya çalışma
-Bağışıklıkta düşüş

Ne zaman tıbbi yardım alınmalı?

Boğaz ağrılarının çoğu rahatsız edici olmakla beraber zararlı olmayıp, beş ila yedi gün içerisinde kendi kendine geçerler. Eğer; şiddetli olan veya bir haftadan daha uzun süren boğaz ağrısı, yutkunmada veya nefes almada büyük zorluk, boyunda acıyan veya şişmiş lenf düğümleri, boğazın arka tarafında irin, isilik, iki haftadan daha uzun süren ses kısıklığı, tükürük veya balgamda kan, gözlerde içe göçme, şiddetli yorgunluk, idrar çıkışında azalma ve nükseden boğaz ağrılarınız varsa mutlaka doktora görünmelisiniz.

Nasıl önlem alınmalı?

-Pek çok hastalıkta olduğu gibi boğaz ağrısında da kuşkusuz el yıkamanın büyük önemi bulunuyor. Hastalığı önlemenin tek ve aynı zamanda en basit yolunun el yıkamaktan geçmektedir.

-Çatal bıçakları, bardakları, mendilleri, yemek veya havluları başkaları ile paylaşmaktan kaçının. -Kamuya açık telefonlara veya çeşmelere ağzınızı değdirmekten kaçının.

-Hasta olan kişilerle yakın temastan kaçının.

-Kirliliğin yüksek olduğu günlerde mümkün olduğunca kapalı mekanlarda kalın.

-Sigara içmeyin ve sigara dumanına maruz kalmaktan kaçının.

-Eğer hava kuru ise evinizi nemlendirin.

Boğazı ağrıyanlara öneriler

-Sıvı alımınızı iki katına çıkarın. Sıvılar, balgamın ince tutulmasına ve kolay temizlenmesine yardımcı olur.

-Ilık ve tuzlu su ile gargara yapın. Su ile dolu bardağa yarım çay kaşığı tuz koyun, gargara yapın, daha sonra suyu tükürün. Bu sayede boğazınız temizlenecek ve balgamdan arınacaktır.

-Bal ve limon kullanın. Bal ve limonu karıştırarak çok sıcak bir bardak suyun içine ekleyin. Bal boğazınızı kaplar ve yumuşatır, limon da balgamın azaltılmasına yardım eder.

-Boğaz kapsülü veya sert bir şeker emin. Bu hareketin kendisi, mutlak rahatlama sağlamaz, ancak tükürük üretimini uyararak, boğazınızı yıkar ve arındırır. -Havayı nemlendirin. Havadaki nemi artırmak, balgam zarlarınızın kurumasını önler. Bu da iltihaplanmayı azaltarak uyumayı daha kolay hale getirir. Tuzlu burun spreyleri de işe yarar.

-Dumandan ve havayı kirleten diğer maddelerden uzak durun. Duman, ağrıyan boğazı tahriş eder. En azından hasta iken, sigarayı kesin ve ev temizleyicilerinden ya da boyadan ileri gelen tüm buharlardan kaçının. Ayrıca çocuklarınızı sigara dumanına maruz bırakmayın.

-Sesinizi dinlendirin. Eğer boğaz ağrınız gırtlağınızı (larenks) etkilediyse, konuşmak daha fazla tahrişe ve geçici ses kaybına (laranjit) neden olabilir.

Boğaz Ağrısı Yorumları ve Tartışma Forumları  
İsminiz 
Yorumunuz 
Güvenlik
 
 Kırmızı renk ile yazılan sayıyı girin
   

119 Yorum Yapılmış "Boğaz Ağrısı"

nur

BİRİNCİ DEVA: Ey bîçare hasta Merak etme, sabret. Senin hastalığın sana dert değil belki bir nevi dermandır. Çünki ömür bir sermayedir, gidiyor. Meyvesi bulunmazsa zayi olur. Hem rahat ve gafletle olsa, pek çabuk gidiyor. Hastalık, senin o sermayeni büyük kârlarla meyvedar ediyor. Hem ömrün çabuk geçmesine meydan vermiyor, tutuyor, uzun ediyor.. tâ meyveleri verdikten sonra bırakıp gitsin. İşte, ömrün hastalıkla uzun olmasına işareten bu darb-ı mesel dillerde destandır ki; Musibet zamanı çok uzundur, safa zamanı pek kısa oluyor.
Lemalar ( 206 )

23.04.2014

Nur

ÜÇÜNCÜ DEVA: Ey tahammülsüz hasta İnsan bu dünyaya keyf sürmek ve lezzet almak için gelmediğine, mütemadiyen gelenlerin gitmesi ve gençlerin ihtiyarlaşması ve mütemadiyen zeval ve firakta yuvarlanması şahiddir. Hem insan, zîhayatın en mükemmeli, en yükseği ve cihazatça en zengini, belki zîhayatların sultanı hükmünde iken, geçmiş lezzetleri ve gelecek belaları düşünmek vasıtasıyla, hayvana nisbeten en edna bir derecede, ancak kederli, meşakkatli bir hayat geçiriyor. Demek insan, bu dünyaya yalnız güzel yaşamak için ve rahatla ve safa ile ömür geçirmek için gelmemiştir. Belki azîm bir sermaye elinde bulunan insan, burada ticaret ile, ebedî daimî bir hayatın saadetine çalışmak için gelmiştir. Onun eline verilen sermaye de ömürdür. Eğer hastalık olmazsa, sıhhat ve âfiyet gaflet verir, dünyayı hoş gösterir, âhireti unutturur. Kabri ve ölümü hatırına getirmek istemiyor, sermaye-i ömrünü bâd-i heva boş yere sarfettiriyor. Hastalık ise, birden gözünü açtırır. Vücuduna ve cesedine der ki: Lâyemut değilsin, başıboş değilsin, bir vazifen var. Gururu bırak, seni yaratanı düşün, kabre gideceğini bil, öyle hazırlan. İşte hastalık bu nokta-i nazardan hiç aldatmaz bir nâsih ve ikaz edici bir mürşiddir. Ondan şekva değil, belki bu cihette ona teşekkür etmek; eğer fazla ağır gelse, sabır istemek gerektir.
Lemalar ( 206 - 207 )

23.04.2014

Nur

DÖRDÜNCÜ DEVA: Ey şekvacı hasta Senin hakkın şekva değil şükürdür, sabırdır. Çünki senin vücudun ve âza ve cihazatın, senin mülkün değildir. Sen onları yapmamışsın, başka tezgâhlardan satın almamışsın. Demek başkasının mülküdür. Onların mâliki, mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Yirmialtıncı Sözde denildiği gibi, meselâ gayet zengin, gayet mahir bir sanatkâr; güzel sanatını, kıymetdar servetini göstermek için, miskin bir adama modellik vazifesini gördürmek maksadıyla, bir ücrete mukabil, bir saatçik zamanda, murassa ve gayet sanatlı diktiği bir gömleği, bir hulleyi o fakire giydirir. Onun üstünde işler ve vaziyetler verir. Hârika enva-ı sanatını göstermek için keser, değiştirir, uzaltır, kısaltır. Acaba şu ücretli miskin adam, o zâta dese: Bana zahmet veriyorsun, eğilip kalkmakla verdiğin vaziyetten bana sıkıntı veriyorsun, beni güzelleştiren bu gömleği kesip kısaltmakla güzelliğimi bozuyorsun demeye hak kazanabilir mi? Merhametsizlik, insafsızlık ettin diyebilir mi? İşte aynen bu misal gibi, Sâni-i Zülcelal sana ey hasta Göz, kulak, akıl, kalb gibi nuranî duygularla murassa olarak giydirdiği cisim gömleğini, esma-i hüsnasının nakışlarını göstermek için, çok hâlât içinde seni çevirir ve çok vaziyetlerde seni değiştirir. Sen açlıkla onun Rezzak ismini tanıdığın gibi, Şâfî ismini de hastalığınla bil. Elemler, musibetler bir kısım esmasının ahkâmını gösterdikleri için, onlarda hikmetten lemalar ve rahmetten şualar ve o şuaat içinde çok güzellikler bulunuyor. Eğer perde açılsa, tevahhuş ve nefret ettiğin hastalık perdesi arkasında, sevimli güzel manaları bulursun.
Lemalar ( 207 )

23.04.2014

Nur

BEŞİNCİ DEVA: Ey maraza mübtela hasta Bu zamanda tecrübemle kanaatım gelmiştir ki; hastalık bazılara bir ihsan-ı İlahîdir, bir hediye-i Rahmanîdir. Bu sekiz dokuz senedir, liyakatsız olduğum halde, bazı genç zâtlar, hastalık münasebetiyle dua için benimle görüştüler. Dikkat ettim ki; hangi hastalıklı genci gördüm, sair gençlere nisbeten âhiretini düşünmeye başlıyor. Gençlik sarhoşluğu yok. Gaflet içindeki hayvanî hevesattan bir derece kendini kurtarıyor. Ben de bakıyordum, onların tahammül dâhilindeki hastalıklarını bir ihsan-ı İlahî olduğunu ihtar ederdim. Derdim ki: Kardeşim, senin bu hastalığının aleyhinde değilim, hastalık için sana karşı bir şefkat hissedip acımıyorum ki dua edeyim. Hastalık seni tam uyandırıncaya kadar sabra çalış ve hastalık vazifesini bitirdikten sonra Hâlık-ı Rahîm inşâallah sana şifa verir. Hem derdim: Senin bir kısım emsalin sıhhat belasıyla gaflete düşüp, namazı terkedip, kabri düşünmeyip, Allahı unutup, bir saatlik hayat-ı dünyeviyenin zahirî keyfi ile, hadsiz bir hayat-ı ebediyesini sarsar, zedeler, belki de harab eder. Sen hastalık gözüyle, her halde gideceğin bir menzilin olan kabrini ve daha arkasında uhrevî menzilleri görürsün ve onlara göre davranıyorsun. Demek senin için hastalık, bir sıhhattır. Bir kısım emsalindeki sıhhat, bir hastalıktır.
Lemalar ( 207 - 208 )

23.04.2014

Risale-i Nur

ALTINCI DEVA: Ey elemden teşekki eden hasta Senden soruyorum; geçmiş ömrünü düşün ve o ömürde geçmiş lezzetli safa günleri ve bela ve elemli vakitlerini tahattur et. Herhalde ya oh, ya ah diyeceksin. Yani, ya elhamdülillah şükür veyahud vâ-hasretâ, vâ-esefâ kalbin veya lisanın diyecek. Dikkat et, sana oh elhamdülillah şükür dediren, senin başından geçmiş elemler, musibetlerin düşünmesi, bir manevî lezzeti deşiyor ki; senin kalbin şükreder. Çünki elemin zevali, lezzettir. O elemler, o musibetler zevaliyle, ruhta bir lezzet irsiyet bırakmış ki, düşünmekle deşilse, ruhtan bir lezzet akıyor, şükürler takattur ediyor. Sana vâ-esefâ, vâ-hasretâ dedirten, eski zamanda geçirdiğin lezzetli ve safalı o hallerdir ki; zevalleriyle, senin ruhunda daimî bir elem irsiyet bırakıp, ne vakit düşünsen, o elem yine deşiliyor, esef ve hasret akıtıyor. Madem bir günlük gayr-ı meşru lezzet, bazan bir sene manevî elem çektiriyor. Ve muvakkat bir günlük hastalıkla gelen elem, çok günler manevî lezzet-i sevabla beraber, zevalindeki halâs ve kurtulmaktan gelen manevî lezzet vardır. Senin başındaki şimdilik bu muvakkat hastalığın neticesi ve içyüzündeki sevabı düşün, Bu da geçer yahu de, şekva yerinde şükret.
Lemalar ( 208 )

23.04.2014

Nur

ALTINCI DEVA: {(Haşiye): Fıtrî bir surette bu lema tahattur ettiğinden, altıncı mertebede iki deva yazılmış. Fıtrîliğine ilişmemek için öylece bıraktık, belki bir sır vardır diye değiştirmedik.} Ey dünya zevkini düşünüp hastalıktan ızdırab çeken kardeşim Bu dünya eğer daimî olsa idi ve yolumuzda ölüm olmasaydı ve firak ve zevalin rüzgârları esmeseydi ve musibetli, fırtınalı istikbalde manevî kış mevsimleri olmasaydı; ben de seninle beraber senin haline acıyacaktım. Fakat madem dünya bir gün bize haydi dışarı diyecek, feryadımızdan kulağını kapayacak, o bizi dışarı koğmadan biz bu hastalıklar ikazatıyla şimdiden onun aşkından vazgeçmeliyiz. O bizi terketmeden, kalben onu terke çalışmalıyız. Evet hastalık bu manayı bize ihtar edip der ki: Senin vücudun taştan, demirden değildir. Belki daima ayrılmaya müsaid muhtelif maddelerden terkib edilmiştir. Gururu bırak, aczini anla, mâlikini tanı, vazifeni bil, dünyaya ne için geldiğini öğren kalbin kulağına gizli ihtar ediyor. Hem madem dünyanın zevki, lezzeti devam etmiyor. Hususan meşru olmazsa hem devamsız, hem elemli, hem günahlı oluyor. O zevki kaybettiğinden hastalık bahanesiyle ağlama; bilakis hastalıktaki manevî ibadet ve uhrevî sevab cihetini düşün, zevk almaya çalış.
Lemalar ( 208 - 209 )

23.04.2014

Nur

SEKİZİNCİ DEVA: Ey âhiretini düşünen hasta Hastalık, sabun gibi, günahların kirlerini yıkar, temizler. Hastalıklar, keffaret-üz zünub olduğu hadîs-i sahih ile sabittir. Hem hadîste vardır ki: Ermiş ağacı silkmekle nasıl meyveleri düşer; imanlı bir hastanın titremesi de, öyle günahları silker. Günahlar, hayat-ı ebediyede daimî hastalıklardır. Bu hayat-ı dünyevîde dahi kalb, vicdan, ruh için manevî hastalıklardır. Sen eğer sabredip şekva etmezsen, şu muvakkat bir hastalık ile daimî pek çok hastalıklardan kurtuluyorsun. Eğer günahları düşünmüyorsan, yahud âhireti bilmiyorsan veya Allahı tanımıyorsan, sende öyle dehşetli bir hastalık var ki; milyon defa sendeki bu küçük hastalıktan daha büyüktür. Ondan feryad et. Çünki bütün dünyanın mevcudatıyla kalbin, ruhun ve nefsin alâkadardır. Mütemadiyen firak ve zeval ile o alâkalar kesilip, sende hadsiz yaralar açılır. Bahusus âhireti bilmediğin için, ölümü idam-ı ebedî tahayyül ettiğinden -âdeta- güya yara bere içinde, dünya kadar hastalıklı bir vücudun var.

İşte en evvel hadsiz yaralı ve hastalıklı bu büyük manevî vücudun hadsiz hastalıklarına katî ilâç ve katî şifa verici bir tiryak olan iman ilâcını aramak ve itikadını düzeltmek gerektir ki, o ilâcı bulmakta en kısa yol, bu maddî hastalığın yırttığı gaflet perdesinin altında sana gösterdiği aczin ve zafın penceresiyle, bir Kadîr-i Zülcelalin kudretini ve rahmetini tanımaktır. Evet Allahı tanımayanın dünya dolusu bela başında vardır. Allahı tanıyanın dünyası nurla ve manevî sürurla doludur. Derecesine göre iman kuvvetiyle hisseder. Bu imandan gelen manevî sürur ve şifa ve lezzet altında, cüzî maddî hastalıkların elemi erir, ezilir.
Lemalar ( 209 - 210 )

23.04.2014

Nur

DOKUZUNCU DEVA: Ey Hâlıkını tanıyan hasta Hastalıklardaki elem ve tevahhuş ve korkmak ise; hastalık bazan ölüme vesile olduğu cihetindendir. Ölüm, nazar-ı gaflet ve zahirî cihetinde dehşetli olduğundan, ona vesile olabilen hastalıklar korkutuyor, telaş veriyor.

Evvelâ bil ve katî iman et ki: Ecel mukadderdir, tegayyür etmez. Çok ağır hastaların başında ağlayanlar ve sıhhatleri yerinde olanlar ölmüşler, o ağır hastalar şifa bulup yaşamışlar.

Sâniyen: Ölüm, sureten göründüğü gibi dehşetli değil. Çok risalelerde gayet katî, şeksiz, şübhesiz bir surette, Kuran-ı Hakîmin verdiği nur ile isbat etmişiz ki: Ehl-i iman için ölüm, vazife-i hayat külfetinden bir terhistir; hem dünya meydanındaki imtihanda, talim ve talimat olan ubudiyetten bir paydostur; hem öteki âleme gitmiş yüzde doksandokuz ahbab ve akrabasına kavuşmak için bir vesiledir; hem hakikî vatanına ve ebedî makam-ı saadetine girmeye bir vasıtadır; hem zindan-ı dünyadan bostan-ı cinana bir davettir; hem Hâlık-ı Rahîminin fazlından, kendi hizmetine mukabil ahz-ı ücret etmeye bir nöbettir. Madem ölümün mahiyeti hakikat noktasında budur; ona dehşetli bakmak değil, bilakis rahmet ve saadetin bir mukaddemesi nazarıyla bakmak gerektir. Hem ehlullahın bir kısmının ölümden korkmaları, ölümün dehşetinden değildir. Belki daha fazla hayır kazanacağım diye, vazife-i hayatın idamesinden kazanacakları hayrat içindir. Evet ehl-i iman için ölüm, rahmet kapısıdır. Ehl-i dalalet için, zulümat-ı ebediye kuyusudur.
Lemalar ( 210 )

23.04.2014

Nur

ONUNCU DEVA: Ey lüzumsuz merak eden hasta Sen, hastalığın ağırlığından merak ediyorsun. O merakın, senin hastalığını ağırlaştırır. Hastalığın hafifleşmesini istersen, merak etmemeye çalış. Yani hastalığın faidelerini, sevabını ve çabuk geçeceğini düşün, merakı kaldır, hastalığın kökünü kes. Evet merak, hastalığı ikileştirir; maddî hastalığın altında merak ile manevî bir hastalığı kalbine verir; maddî hastalık ona dayanır, devam eder. Eğer teslimiyetle, rıza ile, hastalığın hikmetini düşünmekle o merak gitse, o maddî hastalığın mühim bir kökü kesilir, hafifleşir, kısmen gider. Hususan evhamla bir dirhem maddî hastalık, bazan merak vasıtasıyla on dirhem kadar büyür. Merak kesilmesiyle, o hastalığın onda dokuzu gider. Merak, hastalığı ziyade ettiği gibi, hikmet-i İlahiyeyi ittiham ve rahmet-i İlahiyeyi tenkid ve Hâlık-ı Rahîminden şekva hükmünde olduğu için, aks-i maksadıyla tokat yer, hastalığını ziyadeleştirir. Evet nasılki şükür nimeti ziyadeleştirir.. öyle de şekva; hastalığı, musibeti tezyid eder. Hem merakın kendisi de bir hastalıktır. Onun ilâcı, hastalığın hikmetini bilmektir. Madem hikmetini, faidesini bildin; o merhemi meraka sür, kurtul. Ah yerine Oh de, Vâ-esefâ yerine Elhamdülillahi alâküllihal söyle.
Lemalar ( 210 - 211 )

23.04.2014

Nur

ONBİRİNCİ DEVA: Ey sabırsız hasta kardeş Hastalık, hazır bir elemi sana vermekle beraber; evvelki hastalığından bugüne kadar o hastalığın zevalindeki bir lezzet-i maneviye ve sevabındaki bir lezzet-i ruhiye veriyor. Bugünden, belki bu saatten sonraki zamanda hastalık yok, elbette yoktan elem yok; elem olmazsa teessür olamaz. Sen yanlış bir surette tevehhüm ettiğin için sabırsızlık geliyor. Çünki bugünden evvel bütün hastalık zamanının maddîsi gitmekle, elemi de beraber gitmiş; kendindeki sevabı ve zevalindeki lezzet kalmış. Sana kâr ve sürur vermek lâzım gelirken, onları düşünüp müteellim olmak ve sabırsızlık etmek divaneliktir. Gelecek günler daha gelmemişler. Onları şimdiden düşünüp, yok bir günde, yok olan bir hastalıktan, yok olan bir elemden tevehhüm ile düşünüp müteellim olmak, sabırsızlık göstermekle, üç mertebe yok yoğa vücud rengi vermek, divanelik değil de nedir? Madem bu saatten evvelki hastalık zamanları ise sürur veriyor. Ve madem yine bu saatten sonraki zaman madum, hastalık madum, elem madumdur. Sen, Cenab-ı Hakkın sana verdiği bütün sabır kuvvetini böyle sağa sola dağıtma; bu saatteki eleme karşı tahşid et; Yâ Sabûr de, dayan.
Lemalar ( 211 )

23.04.2014

Nur

ONÜÇÜNCÜ DEVA: Ey hastalıktan şekva eden bîçare adam Hastalık bazılara ehemmiyetli bir definedir, gayet kıymetdar bir hediye-i İlahiyedir. Her hasta, kendi hastalığını o neviden tasavvur edebilir. Madem ecel vakti muayyen değil; Cenab-ı Hak, insanı yes-i mutlak ve gaflet-i mutlaktan kurtarmak için, havf u reca ortasında ve hem dünya ve hem âhireti muhafaza etmek noktasında tutmak için, hikmetiyle eceli gizlemiş. Madem her vakit ecel gelebilir; eğer insanı gaflet içinde yakalasa, ebedî hayatına çok zarar verebilir. Hastalık gafleti dağıtır, âhireti düşündürür, ölümü tahattur ettirir, öylece hazırlanır. Bazı öyle bir kazancı olur ki; yirmi senede kazanamadığı bir mertebeyi yirmi günde kazanıyor. Ezcümle, arkadaşlarımızdan -Allah rahmet etsin- iki genç vardı. Biri İlamalı Sabri, diğeri İslâmköylü Vezirzade Mustafa. Bu iki zât, talebelerim içinde kalemsiz oldukları halde, samimiyette ve iman hizmetinde en ileri safta olduklarını hayretle görüyordum. Hikmetini bilmedim. Vefatlarından sonra anladım ki; her ikisinde de ehemmiyetli bir hastalık vardı. O hastalık irşadıyla, sair gafil ve feraizi terkeden gençlere bedel, en mühim bir takva ve en kıymetdar bir hizmette ve âhirete nâfi bir vaziyette bulundular. İnşâallah iki senelik hastalık zahmeti, milyonlar sene hayat-ı ebediyenin saadetine medar oldu. Ben onların sıhhatı için bazı ettiğim duayı, şimdi anlıyorum dünya itibariyle beddua olmuş. İnşâallah o duam, sıhhat-ı uhreviye için kabul olunmuştur. İşte bu iki zât, benim itikadımca, on senelik bir takva ile elde edilecek bir kazanç kadar bir kâr buldular. Eğer ikisi, bir kısım gençler gibi sıhhat ve gençliğine güvenip, gaflet ve sefahete atılsaydılar; ölüm de onları tarassud edip tam günahlarının pislikleri içinde yakalasaydı; o nurlar definesi yerine, kabirlerini akrepler ve yılanlar yuvası yapacaklardı. Madem hastalıkların böyle menfaati var, ondan şekva değil tevekkül, sabır ile, belki şükredip, rahmet-i İlahiyeye itimad etmektir. Lemalar ( 212 )

23.04.2014

Nur

ONDÖRDÜNCÜ DEVA: Ey gözüne perde gelen hasta Eğer ehl-i imanın gözüne gelen perdenin altında nasıl bir nur ve manevî bir göz olduğunu bilsen Yüzbin şükür Rabb-ı Rahîmime dersin. Bu merhemi izah için bir hâdise söyleyeceğim. Şöyle ki: Bana sekiz sene kemal-i sadakatla hiç gücendirmeden hizmet eden Barlalı Süleymanın halasının, bir vakit gözü kapandı. O sâliha kadın, bana karşı haddimden yüz derece fazla hüsn-ü zan ederek, Gözümün açılması için dua et diyerek, câmi kapısında beni yakaladı. Ben de, o mübarek ve meczube kadının salahatını duama şefaatçı yapıp, Ya Rabbi, onun salahatı hürmetine onun gözünü aç diye yalvardım. İkinci gün Burdurlu bir göz hekimi geldi, gözünü açtı. Kırk gün sonra yine gözü kapandı. Ben çok müteessir oldum, çok dua ettim. İnşâallah o dua, âhireti için kabul olmuştur. Yoksa benim o duam, onun hakkında gayet yanlış bir beddua olurdu. Çünki eceli kırk gün kalmıştı. Kırk gün sonra -Allah rahmet etsin- vefat eyledi.

İşte o merhume, kırk gün Barlanın hazînane bağlarına rikkatli ihtiyarlık gözüyle bakmasına bedel; kabrinde, Cennet bağlarını kırkbin günlerde seyredeceğini kazandı. Çünki imanı kuvvetli, salahatı şiddetli idi. Evet bir mümin gözüne perde çekilse ve gözü kapalı kabre girse, derecesine göre, ehl-i kuburdan çok ziyade o âlem-i nuru temaşa edebilir. Bu dünyada nasıl çok şeyleri biz görüyoruz, kör olan müminler görmüyorlar. Kabirde o körler, iman ile gitmiş ise, o derece ehl-i kuburdan ziyade görür. En uzak gösteren dûrbînlerle bakar nevinde, kabrinde derecesine göre Cennet bağlarını sinema gibi görüp temaşa ederler.

İşte böyle gayet nurlu ve toprak altında iken göklerin üstündeki Cenneti görecek ve seyredecek bir gözü, bu gözündeki perde altında şükür ile sabır ile bulabilirsin. İşte o perdeyi senin gözünden kaldıracak, o gözle seni baktıracak göz hekimi, Kuran-ı Hakîmdir.
Lemalar ( 212 - 213 )

23.04.2014

Nur

YİRMİNCİ DEVA: Ey derdine derman arayan hasta Hastalık iki kısımdır. Bir kısmı hakikî, bir kısmı vehmîdir. Hakikî kısmı ise Şâfî-i Hakîm-i Zülcelal, küre-i arz olan eczahane-i kübrasında, her derde bir deva istif etmiş. O devalar ise, dertleri isterler. Her derde bir derman halketmiştir. Tedavi için ilâçları almak, istimal etmek meşrudur. Fakat tesiri ve şifayı, Cenab-ı Haktan bilmek gerektir. Dermanı o verdiği gibi, şifayı da o veriyor. Hâzık mütedeyyin hekimlerin tavsiyelerini tutmak, ehemmiyetli bir ilâçtır. Çünki ekser hastalıklar sû-i istimalâttan, perhizsizlikten ve israftan ve hatiattan ve sefahetten ve dikkatsizlikten geliyor. Mütedeyyin hekim, elbette meşru bir dairede nasihat eder ve vesayada bulunur. Sû-i istimalâttan, israfattan meneder, teselli verir. Hasta o vesaya ve o teselliye itimad edip hastalığı hafifleşir, sıkıntı yerinde bir ferahlık verir.

Amma vehmî hastalık kısmı ise; onun en müessir ilâcı, ehemmiyet vermemektir. Ehemmiyet verdikçe o büyür, şişer. Ehemmiyet vermezse küçülür, dağılır. Nasılki arılara iliştikçe, insanın başına üşüşürler, aldırmazsan dağılır. Hem karanlıkta gözüne sallanan bir ipten gelen bir hayale ehemmiyet verdikçe büyür. Hattâ bazan onu divane gibi kaçırır; ehemmiyet vermezse, âdi bir ipin yılan olmadığını görür, başındaki telaşına güler. Bu vehmî hastalık çok devam etse, hakikata inkılab eder. Vehham ve asabî insanlarda fena bir hastalıktır. Habbeyi kubbe yapar; kuvve-i maneviyesi kırılır. Hususan merhametsiz yarım hekimlere veyahud insafsız doktorlara rastgelse, evhamını daha ziyade tahrik eder. Zengin ise malı gider; yoksa ya aklı gider veya sıhhatı gider.
Lemalar ( 217 - 218 )

23.04.2014

Nur

YİRMİBİRİNCİ DEVA: Ey hasta kardeş Senin hastalığında maddî elem var, fakat o maddî elemin tesirini izale edecek ehemmiyetli bir manevî lezzet seni ihata ediyor. Çünki peder ve vâliden ve akraban varsa, çoktan beri unuttuğun gayet lezzetli o eski şefkatleri senin etrafında yeniden uyanıp, çocukluk zamanında gördüğün o şirin nazarları yine görmekle beraber; çok gizli perdeli kalan etrafındaki dostluklar, hastalığın cazibesiyle yine sana karşı muhabbetdarane baktıklarından, elbette onlara karşı senin bu maddî elemin pek ucuz düşer. Hem sen müftehirane hizmet ettiğin ve iltifatlarını kazanmasına çalıştığın zâtlar, hastalığın hükmüyle sana merhametkârane hizmetkârlık ettiklerinden, efendilerine efendi oldun. Hem insanlardaki rikkat-i cinsiyeyi ve şefkat-i neviyeyi kendine celbettiğinden, hiçten çok yardımcı ahbab ve şefkatli dost buldun. Hem çok meşakkatli hizmetlerden paydos emrini yine hastalıktan aldın, istirahat ediyorsun. Elbette senin cüzî elemin, bu manevî lezzetlere karşı seni şekvaya değil, teşekküre sevketmelidir.
Lemalar ( 218 )

23.04.2014

Nur

YİRMİİKİNCİ DEVA: Ey nüzul gibi ağır hastalıklara mübtela olan kardeş Evvelâ sana müjde ediyorum ki; mümin için nüzul mübarek sayılıyor. Bunu çoktan ehl-i velayetten işitiyordum. Sırrını bilmezdim. Bir sırrı şöyle kalbime geliyor ki: Ehlullah, Cenab-ı Hakka vâsıl olmak ve dünyanın azîm manevî tehlikelerinden kurtulmak ve saadet-i ebediyeyi temin etmek için, iki esası ihtiyaren takib etmişler:

Birisi: Rabıta-i mevttir. Yani: Dünya fâni olduğu gibi, kendisi de içinde vazifedar fâni bir misafir olduğunu düşünmekle, hayat-ı ebediyesine o suretle çalışmışlar.

İkincisi: Nefs-i emmarenin ve kör hissiyatın tehlikelerinden kurtulmak için, çilleler ile, riyazetlerle nefs-i emmarenin öldürülmesine çalışmışlar.

Sizler ey yarı vücudunun sıhhatını kaybeden kardeş Sen ihtiyarsız kısa ve kolay ve sebeb-i saadet olan iki esas sana verilmiş ki; daima senin vücudunun vaziyeti, dünyanın zevalini ve insanın fâni olduğunu ihtar ediyor. Daha dünya seni boğamıyor, gaflet senin gözünü kapayamıyor. Ve yarım insan vaziyetinde bir zâta, nefs-i emmare elbette hevesat-ı rezile ile ve nefsanî müştehiyat ile onu aldatamaz, çabuk o nefsin belasından kurtulur.

İşte mümin sırr-ı iman ile ve teslimiyet ve tevekkül ile, o ağır nüzul gibi hastalıktan az bir zamanda, ehl-i velayetin çilleleri gibi istifade edebilir. O vakit o ağır hastalık çok ucuz düşer.
Lemalar

23.04.2014

Nur

YİRMİÜÇÜNCÜ DEVA: Ey kimsesiz, garib, bîçare hasta Hastalığınla beraber kimsesizlik ve gurbet, sana karşı en katı kalbleri rikkate getirirse ve nazar-ı şefkati celbederse; acaba Kuranın bütün surelerinin başlarında kendini Rahman-ur Rahîm sıfatıyla bize takdim eden ve bir lema-i şefkatıyla umum yavrulara karşı umum vâlideleri, o hârika şefkatıyla terbiye ettiren ve her baharda bir cilve-i rahmetiyle zemin yüzünü nimetlerle dolduran ve ebedî bir hayattaki Cennet, bütün mehasiniyle bir cilve-i rahmeti olan senin Hâlık-ı Rahîmine iman ile intisabın ve onu tanıyıp hastalığın lisan-ı acziyle niyazın, elbette senin bu gurbetteki kimsesizlik hastalığın, herşeye bedel onun nazar-ı rahmetini sana celbeder. Madem o var, sana bakar, sana herşey var. Asıl gurbette, kimsesizlikte kalan odur ki; iman ve teslimiyetle ona intisab etmesin veya intisabına ehemmiyet vermesin.
Lemalar ( 219 )

23.04.2014

Nur

YİRMİDÖRDÜNCÜ DEVA: Ey masum hasta çocuklara ve masum çocuklar hükmünde olan ihtiyarlara hizmet eden hasta bakıcılar Sizin önünüzde mühim bir ticaret-i uhreviye var. Şevk ve gayret ile o ticareti kazanınız. Masum çocukların hastalıklarını, o nazik vücudlara bir idman, bir riyazet ve ileride dünyanın dağdağalarına mukavemet verdirmek için bir şırınga ve bir terbiye-i Rabbaniye gibi, çocuğun hayat-ı dünyeviyesine ait çok hikmetlerle beraber ve hayat-ı ruhiyesine ve tasaffi-i hayatına medar olacak büyüklerdeki keffaret-üz zünub yerine, manevî ve ileride veyahud âhirette terakkiyat-ı maneviyesine medar şırıngalar nevindeki hastalıklardan gelen sevab, peder ve vâlidelerinin defter-i amaline, bilhâssa sırr-ı şefkatle çocuğun sıhhatını kendi sıhhatına tercih eden vâlidesinin sahife-i hasenatına girdiği, ehl-i hakikatça sabittir. İhtiyarlara bakmak ise; hem azîm sevab almakla beraber, o ihtiyarların ve bilhâssa peder ve vâlide ise, dualarını almak ve kalblerini hoşnud etmek ve vefakârane hizmet etmek, hem bu dünyadaki saadete, hem âhiretin saadetine medar olduğu rivayat-ı sahiha ile ve çok vukuat-ı tarihiye ile sabittir. İhtiyar peder ve vâlidesine tam itaat eden bahtiyar bir veled, evlâdından aynı vaziyeti gördüğü gibi; bedbaht bir veled eğer ebeveynini rencide etse, azab-ı uhrevîden başka, dünyada çok felâketlerle cezasını gördüğü, çok vukuatla sabittir. Evet ihtiyarlara, masumlara, yalnız akrabasına bakmak değil; belki ehl-i iman (madem sırr-ı imanla uhuvvet-i hakikiye var) onlara rastgelse, muhterem hasta ihtiyar ona muhtaç olsa, ruh u canla ona hizmet etmek İslâmiyetin muktezasıdır.
Lemalar ( 219 - 220 )

23.04.2014

Zeynep

ARKADAŞLAR TÜM BİLGİLER İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM. Ancak bunlar boğaz ağrısını geçirmiyor ilerlememesi için önlem aldırıyor sadece. Tabi ki ilk anda bir rahatlıyor. Çok şiddetli boğaz ağrım ve ses kısıklığım ( sesimde çatallaşma) var. Anneme durumu bildirdim gargara yaptırdı, boğazıma bir tülbent sardı ve bol su içirdi. Bir tatlı kaşığından biraz az bal yedim. Bunun yanında yutkunmam zor oluyor ve öksürüğüm var. Bugün bu şiddetle ağrımaya başladı ama 3 gün önceden bu boğaz ağrısı hafiften vardı. Bakalım yarın doktora gideceğiz inşallah geçer. Allah kimseyi tedavisiz hastalıkla baş başa bırakmasın.

21.04.2014

Canan

Asla sicak icecek icilmemeli mikroplar dahada artiyor,ilik icilmeli ne icilecekse ayrica tuzlu gargara gercekten ise yariyor

18.04.2014

ömer

ben 19 yaşımdayım tam 9 yıldır durmadan öksürüyorum üstelik boğazım çok ağrıyor doktora gidiyorum bir şeyin yok diyor

18.04.2014

berke çoban

buğaz arım var yutkunamıyorum bunnu geçireçek şuruplar veya ne geçire bilir sarımsak iği gelirmi

13.04.2014

Safak öztürk

Genel bilgilendirme için teşekkür ederim benim bademciklerim artık senede 8-10 arası şişiyor ve iltihaplanma oluyor
Bazı arkadaslar şişmesini önlemek lazım demiş ben elimden geleni yapıyorum 40derece ılık değil sıcak su iciyorum yinede önüne geçemiyorum neden aldırmıyosun derseniz İnşAllah en kısa zamanda onuda yapıcam artık antibiyotikler bile etki etmiyor en az 1 hafta ateşli ve ağrılı yatmak konusamamak sudan dahi tat alamamak cok kötü bişey Allah hepimizi şifasız hastalıklardan korusun8

09.04.2014

gökhan

arkadaşlar olayı yanlış anlamış. tabiki tuzlu suyla gargara yaptıktan sonra hemen iyileşme beklenmemeli. buradakı önerıler tamamen hastalıgın ılerlememesı için. hemen gecmesını ıstıyorsanız doktorreçetesi ve ilaç ama bence ilaç kullanmayın.sonucta caresız bır sey degıl hıcbır sey yapmasan bıle 5 gune gecıyor hastalık. ilaçların kanserojenlıgını yerıne 5 gun dayananın.

03.04.2014

hülya

ya bu nasıl bir griptir boğazımı söylemek istemiyorum bile çünkü hem yutkunmada güçlük var hem çok fazla bir boğazım acıyor katı yiyecekler boğazımdan gemiyor gibi yiyemiyorum bol bol ıhlamur içiyorum öksürürken boğazımın ses tellerine kadar ağrıyor tuzlu suyla çalkalamayı denedim bu sever ağrıya neden oldu yarın doktora gitmwkte fayda var herkese geçmiş olsun

24.03.2014

Berkay

Ölüyorum ya ne iğrenç bişey yutkunamıyorum bile

22.03.2014

ahmet

ya iyide yapamıyorum

19.03.2014

Ozgur

Bende su an cok kötü boğaz ağrısı çekiyorum. Bana burda (ingilterede) dondurma yemeyi tavsiye ettiler daha gerçi hiç denemedim ama eger deniyen olursa haber versin;) gecmis olsun herkeze.

17.03.2014

Kadir

Selamun Aleyküm Öncelikle Diğer Arkadaşlara Geçmiş Olsun acil Şifalar dileklerimi iletiyorum arkadaşlar bende 1 haftadır soguk algınlı kapmıştım bogazım agrıyordu şöyle agrıyordu birşey yutamıyordum yutkunamıyordum bol sıvı tükettim zor olsada tükettim çok şükür iyiyim şimdi şimdide sabah uyandıgımda 1 saatlik bogaz yanması oluyor yutkundugum zaman yanıyor sonra geçiyor sadece 1 saatlik arkadaşlar bol bol su için iyi olucaksınız zorlayın teşekkür ederim

17.03.2014

ismail baki

ya ama olmuyor bunlar kalıcı çözüm değil ki en iyisi doktora gitmek bnce :(

16.03.2014

Aslı

Benimde bogazlarim sisti geceleri uyuyamiyorum acisindan burnumda tikali oldugundan nefes almaktada biraz güclük cekiyorum. Dun hastaneye gittim igne vurdu.ilac olarak Claricide,Aferin,lansoprol ve kloroben gargara verdi. Dun gece 3 hapida ictim yarim saat gecmedi kustum.bugun sadece bi tanesini ictim ve gargara yaptim. Neden olmus olabilir ?/

14.03.2014

ahmet

tuzlu suyu denedim ben 8 e gidiyom bu gün okulada dershaneyede gidemedim ALLAH hekese acil şifalar versin

12.03.2014

BOĞAZ AGRISI

TUZLU SU DENEDİM FAYDASI OLUYOR EKSTRA ÇÜRÜK DİŞİNİZ VARSA ÇEKTİRİN BOGAZ AGRISININ EN BÜYÜK NEDENLERİNDEN BİRİ

11.03.2014

uğurcan kök

Bu siteye çok teşekkür ediyorum.Bana çok işe yaradı.

09.03.2014

murat

İki hastalığa yakalandığımda:
1)Grip olduğum zaman burnumu,
2)Boğazım ağrıdığı zaman boğazımı, kökünden kesesim gelir

04.03.2014

mustafa21

benim boğaz şişmemis ama çok ağırıyor gırtlak çok yanıyor yapmam lazım .

02.03.2014

mustafa21

benim boğaz şişmemis ama çok ağırıyor gırtlak çok yanıyor yapmam lazım .

02.03.2014

melisa

BOĞAZIM DAVUL GİBİ OLDU ÇOK AĞRIYO GEÇMİŞ OLSUN ARKADAŞLAR

28.02.2014

su

benımde boğazım çok ağrıyor bir hafta oldu geçmiyor doktor antibiyotik ama hiç faydasını görmedim asnıl gecicek bilmiyorum birde 2 yaşında kızım var ona bulaşırsa çok korkuyorum geçerse nasıl dayanacak ağrılara:(((

28.02.2014

nil

sanırım bır hafta oldu geceleri uyuyamıyorum bogaz agrımdan yutkunamıyorumda tum eklem yerlerım halsız eczaneden ıyı bı antıbıyotık ve aferim aldım daha bır gun oldu ama degısen bı durum yok.dıs etlerım bıle agrıyır:(

28.02.2014

halil

cazip bir şekilde zevke geldim sabah çekmeye başladım

28.02.2014

Mira

Utkunamıyorum

23.02.2014

nergız

boğazda sanki bırsey kalmış gıbı ağrı hissediyorum

07.02.2014

ahmet

öncelikle merhaba arkadaşlar.benim de boğazım uyandığımda ağrıyordu.sağ tarfımda çenemin altında bir ağrı vardı ve yutkununca yemek yeyince ağrıyıp acıyordu.Bende bu siteye girip inceledim inceledim ve bir sonuca vardım sitede yazan maddelerin hepsini karıştırdım çırptım ve içtim sabaha hiç birşeyim kalmadı.denemenizi isterim tabi yan etkilerden ben sorumlu değilim.
Formül:çay bardağının yarısına kadar süt.bir çay kaşığı bal bir tutam nane 2 damla sirke ve isterseniz limon (tadı biraz kötü olabilir :D )
bunları çay bardağına attıktan sonra iyice çırpın köpük çıkana kadar çırpın ve hazır onu için ama yutmayın daha sonra azınızda gargara yapın bir acı hissedeceksiniz daha sonra tükürün sakın yutmayın.ve bol bol su için ve yutkunmaya çalışın :)

01.02.2014

zeynep

Dünyada en kötü hastalık boğaz hastalıgıdır bana göre ; size göre hangisi

29.01.2014

Ali Uzer

Arkadaşlar kafanıza göre antibiyotik almayınız. Yanlış dozaj ya da kullanım süresinde yarardan çok zarar verir. Boğaz ağrılarına yani akut faranjitlere etkenine göre farklı tedavi uygulanarak tedavi edilir. Eğer viral ise, antibiyotik kullanmayınız sakın, viral hastalıklara antibiyotik yazılmaz Antibiyotik bakterileri tedavide kullanılır ve yanlış kullanımı bağırsaktaki yararlı bakterileri öldürebilir, ve hatta vücudunuzda enfeksiyon yapan bakterinin antibiyotiğe direnç oluşturabilir ve bu yüzden daha ağır, daha geniş spektrumlu antibiyotik vermek zorunda kalabiliriz. Viral olan faranjitler için sadece c vitamini alın iyi gelir bağışıklık sistemi güçlendirmeye, boğaz pastili ve gargara orayı dezenfekte etmektedir. Sigara içenler tabii ki sigarayı bırakın dememizle bırakmayacaksınız ama boğazınız tahriş olmuşken günde beş taneyi aşmayın. Ve her içtiğiniz sigara için yarım litre su için. Böylelikle sigaranın içindeki kimyasalın boğazdaki yaraya fazla irtibat etmesini engellemiş olursunuz. Hepinize geçmiş olsun. )

25.01.2014

Fatma Babacan

60yaşından sonra merdivenden düştü ayağını kırdı

17.01.2014

İlker

Ben boğazlarım şişken alkol(tekila) içtim cok aşırı yandı ama ertesi gün nedense birşey hissetmedim acı falan yoktu

07.01.2014

Ramazan

Bu sabah kalktım sağ boğazıma bastırdığımda ağrım oluyor
Nasıl geçer bilginiz varmı yastıktanmı düştüm acaba :))

07.01.2014

baran

Yutkunurken acıyo su iiçiyorum meyve suyu içiyorum
arkadaşlar size tavsiyem asitli şeyler içmeyin
su için bol bol yutkunun katı yemek yemeyin

04.01.2014

Kağan Babacan

benim dişim ağrıyo

04.01.2014

Fatma Babacan

boğazım çok ağrıyor

04.01.2014

Fatma Babacan

boğazım çok ağrıyor

03.01.2014

BİRKAN

zencefil(toz) zerdeçal ve bal karıştırın ve yiyin test edip uygulandı.

24.12.2013

beyza eriş

yeter artık ne olur bir çözüm söyleyin

14.12.2013

selçuk

arkadaşlar benm de sizler gibi boğazım ağrıyordu 3
gün ilaç
kullandımm iyleşdi ama ilaçı 10 günden az kullandığım için tekrara hastalandım boğazdan ve bu yüzden agumentin bid 1000 kullannın en az 1 haft kullanın ve kaldığınız veya çalışdığınız odayı sürekli havalandırın ve kapalı yerde durmayın istirahat daa şart yardımı olduysama ne mutlu allah razı olsun deyin yeter odanızı nemlendirin

26.11.2013

yunus emek

benim 10 senededir sol bağdemciğim şiş kışın daha çok azıyo ağrıyı rahatsız oluyom buğazım ağrıyo yanma neler neler korkuyom doktardan gitmekten ne yapmamlazım 0533 684 45 57

25.11.2013

miracık

bal sıcak süt zencefil ve karababiberi karıştırıp içiniz gerçekten rahatlatıyo bi yanma oluyor boğaz da buda iyileşiyor olduna işaret zaten ha bide nane limon da çok iyi geliyo 2 günde topalıcam inşallah

22.11.2013

alper önal

tecrube : 18 yıllık öğretmenlik ve sağlıkla ilgili bir fakülte mezunuyum.
Özellikle öğretmenlerde çok görülen bir hastalık .
1.Öncelikle antibiyotik şart .Sefalosporin grubu güçlü bir antibiyotik ya da en doğrusu doktorunuzun yazacağı bir antibiyotik.
2. Everest medikal antalya firmasının sadece doktorlara ve internet yolu ile satış yatığı oktenidex adlı ANTİ SEPTİK her türlü yara tahriş ve lokal enfeksinona birebir geliyor.(Bu arada firma ile ilgim yok sadece internette arama yaparken buldum sipariş verdim) yıllardır çoluk çocuk yaralanmalarında ve lokal enfeksiyonlarda kullanıyorum.Diş ağrısı dahil.
3. elma püresi ile çay yarışımı: ağrıyı azaltıcı boğazı yumuşatıcı bir formüldür. 2 adet elmayı rendeleyip kaynatın kaynmaya başladığında bir dal tarçını içine sallandırın en çok 2 dakika sonra kapatın.Mutlaka ılık için.
4.Orjinal cam şişesinde aktarlarda satılan (uzun ince şeffaf spreyli china oil yazan) ökalitüs yagını buğu yaparsanız iyi gelebilir

22.11.2013

kevser

aşağıdaki yorumları inceledim orada yazanları kendinizi bilmeden uygulamayın ; çünkü;limon yerseniz kimine iyi gelirken kiminin boğazını tahriş eder yada sirrke ... kimine dinlenmek iyi gelir kimine ileç kıllanmak dikkat edin yoksa kendi kendinize zarar verirsiniz...

29.10.2013

ömer

neden boğazım ağrıyor ?

26.10.2013

entiqe

cox sagolun tesekurrler

25.10.2013

nacley

Arkadaşlar öncelikle yan etkilerine maruz kalmayacak olanlar, antibiyotik olarak Augmentin-1000mg, ağrı kesici ateş düşürücü olarak TheraFlu forte kullanabilir. Ve kesinlikle istirahat gerekir.Saygılar...

17.10.2013

melis

ya ben şu an evde boğaz ağrısından ölüyorum derdime bir çare

10.10.2013

ABDULLAH

BOGAZ AGRISI İÇİN LARİCİD 500 ANTİBİYOTİK ALDIM FAYDASI OLURMU YADA BASKA NE ILAC ALABILIRIM

08.10.2013

adsız

benimde boğazlarım agrıo ilaç kullanıom salgın var herkesde

21.09.2013

şüheda

bu sabah uyanır uyanmaz boğazımda öyle bi ağrı var ki yutkunurken acıyo daha doğrusu yutkunamıyorum. ballı süt içtim ama fayda yok o kadar sık dokturuma gidiyorum ki artık gitmekten utandım. mecbur burdan bakıyorumm işte denicem umarım iyleşir

14.09.2013

hasta

eğer grip soğuk algınlığına yakalanmışsanız burun açıcı sprey kullanmayın bu spreyler hastalık sırasında ya da hastalık geçtikten sonra bir aya kadar süren öksürüğe neden oluyor. ben de illiadin spre bu etkiyi yaatıyor. bi doktora böyle yaptığımı söyledim o da ben de o spreyleri kullanmıyorum sonradan öksürükler geri dönüyor dedi

21.08.2013

yavuz

yutkunmakta zorlanıyorum ve acı hissediyorum
ve kafam çok ağrıyor ve ateşim var ve halsizim sürekli uyuyorum

15.08.2013

bitki uzmanı

boğaz ağrısına böğürtlen yaprağı kaynatılıp içilir ve ya karadut yenir boğaz ağrılarında faydalıdır.bu bitkilerle geçmezse bu ilaçlar;;1-)tantum verde gargara,,2-)tanflex gargara,,3-)geral oral sprey kullanılabilir

15.08.2013

SEREN

Uyurken boğaz ağrımdan dolayı nefes alamıyorum. Doktor küçük dilimin uzadığını söylüyor. bide işin içine boğaz ağrısı girince daha fazla kötü oluyorum. Nane limon felan içtim ama fayda etmedi. doktora gittim. bi ilaç yazdı o da hiç fayda etmiyor.

08.08.2013

İsim veremem

Merhaba ben isimsiz ben gece uyamıyorum bunun nedeni ise, Tükürük yutarken boğazım ağrıyor hatta soğuk yere cıkıncada fena ağrıyor ve yutuğumda ağrı kulağıma vuruyor bunun nedeni nerdir bana bi söyleyin ben bu hastalığı 2 haftatır çekerim doktora gitmeyim dedim. geçer iğe ama geçmedi intap kapmış çok ağrıyor. bana yardımcı olan kimse yokmu...

19.07.2013

burhan

slm ben burhan benim bogaz yanması yada bogazım yanıyyor ne yapacam hangi ilacı kullanacagız

06.07.2013

serhed

1 heftedir bogaz agrisindan eziyyet cekirem.dermanlarin faydasi yoxdur.ne etsem?

03.07.2013

Gülşah

Arkadaşlar benim boğazim aşırı dondurma yiyip soğuksu icmekten ağrıyor.Dünden beri agrisi icin yapmadığım şey kalmadı :( Pastil emiyorum ama sadece oan icin etkisi oluyor.Güclenmek adina c vitamini kalsiyum ictim.Sirkeli suyla gargara vaptim.Zencefilli bal yaptim ama nafile ne olur bana bir çare. ?..

23.06.2013

özkan

bu yorumu faydasını gördüğüm için paylaşıyorum 2 aydır yutkunurken ağrı ve yanma oluyordu bu durumu yarım çay bardağı sirke ve yarım çay kaşığı tuzu eriyinçeye kadar karıştırıp 1 dakika kadar boğazın yanıncaya kadar gargara yapıyorsunuz sabah ve akşan 5 gün boyunca ve şikayetiniz bitiyor geçmiş olsun

19.06.2013

KAMİL ABALIOĞLU

BENİM GİBİ BALI YOĞURDU BOL YİYİN

17.06.2013

süleyman

Benimde boğazım ağrıyo ağrı kesici fayda etmedi. ağız spreyi boşuna para verdık. pastılmı pestılmı zaten şeker gibi. hele tuzlu su gargara çok kötü. sanırım ölecez :)

14.06.2013

ercan

Benden önce boğazı ağrıyanlar tarafından 43 yorum yazılmış. Acaba buraya bir şeyler yazınca boğaz ağrısı geçiyormu?Güzel kardeşim bir rahatsızlığın varsa kaldır totonu bir doktora git derdini ona anlat.Buradan bir şifa bulabileceğini sanmıyorum.Yinede hepinize acil şifalar diliyorum:)

11.06.2013

derya aslan

benim iki aydan beri sesim düşmüş ve boğazımın sağ taranda şişkinlik oluşmuş ve ağrıyor:(

10.06.2013

hasta

boğazım ağrıyor ve ben yediğimden içtiğimden tat alamıyorum boğazım zorlanıyor nefret ediyorum bu durumdan ya

06.06.2013

iffet

benim boğazım ağrıyor ameliyatmı olsam iymi olur ne olur hemen yazın

01.06.2013

SEZER

boğazım yattıgımda agrıyor sol kulagıma vuruyor agrısı yutkunmakta zorlanıyorum ne yapmalyım ?

01.06.2013

gökhan

soğuk birşeyler yiyip içtiğimde özlellkle de dondurma,hemen boğazım ağrıyor ve uzun süre de iyileşemiyorum

30.05.2013

zeliha

çok üzülünce boğazlarım ağırıyor hiç bir şey yiyemiyorumözellikle yutkunurken şu an o durumdayım ne önerirsiniz.

28.05.2013

deniz

daha yeni antibiyotik bitirdim 3 gün sonra tekrar boğazım indi yutkunamıyarum

28.05.2013

arzu

kızım 2 gündür çekiyor bu bilgileri evimde uygulayacağım hep ilaç hep antibiyotik zaralı

25.05.2013

engin

boğazm ağrıyor bademcikler mi şiştini bilmiyorum konuşamıyorum

23.05.2013

dilara kayışlı

boğazım çok ağrıyor ne iyi gelir

20.05.2013

bademcüükk

valla 2 gundur bende boğazlarımdan cekiyorum gozlerımın ıcı yanıyor bı hap ıcıyorum dırılıyorum etkısı geciyor basımı kaldiramiyorumm :((

18.05.2013

nazan

boğazım çok ağrıyor yutkunamıyorum felaket acıyor sürekli naneli şeker emiyorum bal ve limonu denicem

15.05.2013

Ahmet

Çok kötü boğazım ağrıyor kafamı oynatamıyorum ne iyi gelir

09.05.2013

ALPEREN

Üzüm SİRKESİNİ TAFSİYE EDİYORUM.İyi sonuçlar alınıyor

06.05.2013

haci yikit

Bogazim cok kotu agriyor 3gundur biseyde yemedim bilgiler sayesinde duzelcez insallah

04.05.2013

naz

bal ve limon çok iyi geliyor

02.05.2013

özlem naz

her yıl yasıyorum. cok koyu birsey oksururuken boğazım yırtılıyor.

27.04.2013

gülay çelik

ne yapsakda yapalım bogaz agrısını çekiyoruz

25.04.2013

Feride akil

Çok saolun bilgilendirdiiniz için:)

23.04.2013

yıldız

boaz ağrısı bulaşıcımı bebeğime bulaşırmı boğazım çok acıyor

22.04.2013

kemal usluoğlu

boğaz ağrısı cok açıtıyor nerdeyse kan kusucam

21.04.2013

Umutcan Ünver

Bende üst solunum yolları rahatsızlığım var ve genelde boğazlarım çok ağrıyor ne yapmalıyım

14.04.2013

ilknur

ben tükürüğümü yutamıyorum boğazım çok yanıyor annem doktora gidelim diyor.ama ben iğne vericeğini biliyorum iğneden çok korkuyorum ne yapıcam şimdi

14.04.2013

Selma

Ya ben tükürük yuttugumda ağrıyor ve bu kulağımı da etkiliyor cok fazla tükürük yutmamaaya çalısında da yuttugumda da kotu oluyor

09.04.2013

fatma elter

benim bogazımın yan tarafında bir sızı var ve bu kulagımıda etkiliyor.sıgarayı burakalı 2 ay oldu ve bu sızı 2 aydır var . neyapmalıyım bana yardım ederseniz sevinirim saygılar

07.04.2013

yasemin

Boğazım ağırdığında en çok eklem yerlerimdeki ağrılar beni mahfediyor.Kolay kolay da geçmek bilmiyor boğaz ağrısı o zaman bende kabus haline geliyor

03.04.2013

meliha sever

boğazım iki gündür ağrıyor doktora hiç gitmem,bir su bardağı sıcak suya 1 çay kaşığı bal,1çay kaşığı zencefil, yarım çay kaşığı tarçın ve biraz da limon suyu karıştırıp içiyorum.Günde 3-4 bardak yeterli,dördüncü gün hiç birşeyim kalmıyor.

27.03.2013

ELİF ACAR

ÖKSÜRÜK BOĞAZ AĞRISI HALSİZLİK GÖZLERİ SULANIYOR

26.03.2013

yavuz

bir sitde sirkeli su ile gargara yapın diyor... zararı olurmu. Sirke nede olsa asit.

18.03.2013

Lale

Siddetli bogaz agrim var gercekten. Doktora gittim bir suru ilac kullaniyorum ama banamisin Demiyor. Agri kesici icmeden duramiyorum. Tuzlu su, bal, limon herseyi denedim gun gectikce daha kotu.:/

15.03.2013

dilek ipek

bağazımın iki tarıfda büyüyen kemik den dolayı sürekli boğazım ağrıyormuş amaliyat olmam gerekiyormuş karar veremiyorum olmaz ise bu kemik büyümesi negibi sorunlar yartır boğaz ağrısı dışında

08.03.2013

arif

elimi boğazıma değdirince sağ çene altmda bağdemciğe benzer bir şey var tutabiliryorum ama canm acıyor sol tarafda yok

24.02.2013 14:13:34

arif

elimi boğazıma değdirince sağ çene altmda bağdemciğe benzer bir şey var tutabiliryorum ama canm acıyor sol tarafda yok

24.02.2013 14:13:17

tevfik tuna

geceleri yatmadan önce ada çayı için bal ile karıştır içemiyosan gargara yap

23.02.2013 11:02:31

Duran kocaman

2 haftadır falan bogazım çok agrıyor yutkunamıyom neden

20.02.2013 21:51:09

burak

Arkadaşlar benimde boğazlaım 2 hafta ağrıdı antibiyotik fayda etmedi aktardan cemile sultan çayı ve çekilmemiş kara biber alıp bunları 6 defa kullandım hiç birşey kalmadı tavsiye ediyorum.

13.02.2013 22:08:56

çaycı harun karişit

Kızım bugün okula başladı ama boğazları ağırarak eve geldi acaba bademcikleride ağırıyor acaba üşüttümü

11.02.2013 20:41:55

deniz

boğaz ağrısının en iyi ilacı dinlenmek.eğer doktor antibiyotik verdiyse düzenli kullanmakve sağlıklı beslenmek..ve kesinlikle ama kesinlikle sigara içmemek..

11.02.2013 18:54:11

volkan

Aynı şikayet bendede var 1 ay oldu antibiyotik işe yaramadı insanı hayattan koparıyor resmen ruh gibi yaşıyorsun

04.02.2013 16:35:41

yasemin demirel

bir bucuk aydir bogaz enfeksiyonum var birturlu o kadar ictigim antibiyotige ragmen gecmiyo suan vucudumda usume kemiklerimde sizlama vs..vucudum benim degil sanki lutfen yardimci olun ne yapmaliyim bunun sebebi nedir?

31.01.2013

Admin

Boğaz Ağrısı hakkında siz ne düşünüyorsunuz. Lütfen düşüncelerinizi bizimle ve diğer kullanıcılar ile paylaşın, Boğaz Ağrısı konusunu geliştirmemize ve en doğru bilgileri sunmamıza yardımcı olun.

28.01.2013

Diğer (119) yorumu göster#Gizlilik İlkeleri | Güvenlik İlkeleri | İletişim | Site Haritası | RSS Kaynağı | Yardım Forumları

Boğaz Ağrısı, Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır. Kopyalayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Sitede yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.

DMCA.com

Nisan - 2014